Husets historie  - History

Nyhavn blev udgravet  i 1671 af svenske krigsfanger fra Karl-Gustav krigen. Det var Christian d.5 der iværksatte udgravningen af "Den nye havn". Forhuset Nyhavn 31 blev bygget i 1691 hvor huset blev bygget til skipper Thomas Andersen. I 1799 blev huset overtaget af grosserer Edvard Gram og nye bygningsdele blev tilføjet.

Nyhavn 31E er opført i ca. år 1900 og har været benyttet til pakhus og andre formål. i 1981 blev ejendommen renoveret og ombygget af arkitekt Alfred Homann. I en længere periode husede bygningen kontorforhold. Bla. har bygningen i en kortere periode huset Det Kongelige Teaters administration mens national scenenens bygninger på Kgs.Nytorv blev renoveret. Senest husede bygningen administration af Biblioteksstyrelsen.

I 2010 0g 2011 købte CFP Groupe bygningen som renoverede bygningen og omdannede den til ejerlejligheder. I denne forbindelse fik bygningen tilføjet de nuværende altaner. 

I 2012 blev e/f Nyhavn31E dannet.

Nyhavn – or “New Port” in English - was built in 1671 by Swedish prisoners of war on the instructions of King Christian the 5th. The front building Nyhavn 31 was built in 1691 for the sailor Thomas Andersen.

In 1799 the house was taken over by Mr. Edward Gram and a new building was added.

The building Nyhavn 31E was constructed in approx year 1900 and was used as a warehouse and for other purposes.

In 1981 the property was renovated by architect Alfred Homann. For many years the house was used as offices. For example, Nyhavn 31E housed for a short period of time the administration of the Royal Theatre while its buildings were being renovated. Recently the building housed the administration of the Danish Library Board.

In 2010 "the CFP Groupe" bought the building, renovated it and converted it into apartments with newly installed balconies.

“The Association of Owners of Nyhavn 31E” (e/f Nyhavn 31E) was founded in 2012.

 

Nyheder »

Husets historie»

Bestyrelsens side»

Protected page

Blog»